Hírek

Pályázat civil szervezetek támogatására !2022.01.10.

Pályázati dokumentáció letöltése >>>>>>Civil szervezetek támogatása 2021. évben 2021.12.19.

Támogatások megtekintése >>>>>>Álláshírdetés 2021.12.18.

Szociális gondozó és ápoló pályázat megtekintése >>>>>>LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS !2021.12.05.

DEMJÉN KÖZSÉG Helyi építési szabályzat módosítása >>>>>>Meghívó Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. 09. 29.-i ülésére. 2021.09.28.

Meghívó megtekintése >>>>>>Pályázati felhívás! 2021.06.14.

Pályázati dokumentáció letöltése >>>>>>Szállásadók figyelem! 2021.06.14.


Újraindul a személyes ügyfélfogadás 2021.05.26.


KSH lakossági adatgyüjtés 2021.04.07.


Falugondnoki álláspályázat 2020.12.18.

Nyilvános pályázat 2020.12.18.
Demjén Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet, a volt Tűzoltószertár épületének kereskedelmi – elsősorban élelmiszerjellegű -bérbeadására, hasznosítására.
Az érdeklődők a pályázati felhívást Dányiné Szórád Ibolya aljegyzőtől kérhetik a 36/550-302 telefonszámon vagy onkormanyzat@demjen.hu e-mail címen.

Tájékoztatás az ellenőrzött bejelentésről 2020.05.20.
2020. május 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.
A Kormányrendelet szerint ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi ügyekben:
1. Telepengedélyezési eljárás
2. Üzlet működési engedélyezése
3. Fakivágási engedélyezés
4. Zenés táncos, rendezvény engedélyezése
5. Vízjogi engedélyezés
6. Vásárok, piac engedélyezése

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalban a Kormányrendelet szerinti bejelentés fogadására a bejelentes@kerecsend.hu e-mail-cím szolgál.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.
A rendeletben foglaltak alól kivételt képez – így ezen eljárásokra a fenti egyszerűsített eljárás nem vonatkozik – különösen:
• anyakönyvi engedélyezés,
• kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások,
• veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése,
• védett állat és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárás,
• gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, engedélyezések,
• szabálysértési eljárás,
• választási eljárás, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárás,
• adóeljárás,
• menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárás,
• azok az ügyek, amelyekben a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
• a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek.

Kerecsend, 2020. május 19.
Kiss Sándor
címzetes főjegyző

Partnerségi hirdetmény 2020.04.02.


Óvodai beiratkozás 2020.03.31.


BEIRATKOZÁS A DEMJÉNI VARÁZS ÓVODÁBA 2020.03.22.
Beiratkozás hirdetmény megtekintése>>


Ügyfélfogadási rend változás 2020.03.16.


Pályázati felhívás igazgatási előadó munkakör betöltésére 2020.03.02.
Pályázati felhívás megtekintése


Lakossági Felhívás 2020.02.19.


Meghívó Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésére 2020.01.24.
2020. január 29.-i meghívó megtekintéseAgriaNet.hu - weblapkészítés, online marketing, design