Hírek

Tájékoztatás az ellenőrzött bejelentésről 2020.05.20.
2020. május 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.
A Kormányrendelet szerint ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi ügyekben:
1. Telepengedélyezési eljárás
2. Üzlet működési engedélyezése
3. Fakivágási engedélyezés
4. Zenés táncos, rendezvény engedélyezése
5. Vízjogi engedélyezés
6. Vásárok, piac engedélyezése

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalban a Kormányrendelet szerinti bejelentés fogadására a bejelentes@kerecsend.hu e-mail-cím szolgál.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.
A rendeletben foglaltak alól kivételt képez – így ezen eljárásokra a fenti egyszerűsített eljárás nem vonatkozik – különösen:
• anyakönyvi engedélyezés,
• kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások,
• veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése,
• védett állat és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárás,
• gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, engedélyezések,
• szabálysértési eljárás,
• választási eljárás, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárás,
• adóeljárás,
• menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárás,
• azok az ügyek, amelyekben a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
• a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek.

Kerecsend, 2020. május 19.
Kiss Sándor
címzetes főjegyző

Partnerségi hirdetmény 2020.04.02.


Óvodai beiratkozás 2020.03.31.


Demjén község településrendezési eszközei felülvizsgálatának véleményezési dokumentációja 2020.03.31.HÉSZ

TSZT


BEIRATKOZÁS A DEMJÉNI VARÁZS ÓVODÁBA 2020.03.22.
Beiratkozás hirdetmény megtekintése>>


Ügyfélfogadási rend változás 2020.03.16.


Pályázati felhívás igazgatási előadó munkakör betöltésére 2020.03.02.
Pályázati felhívás megtekintése


Lakossági Felhívás 2020.02.19.


Meghívó Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésére 2020.01.24.
2020. január 29.-i meghívó megtekintése


Civil szervezetek figyelmébe 2020.01.16.


Felhívás – Szociális tűzifa juttatásról 2019.11.01.
Felhívás megtekintése


2020. május 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A Kormányrendelet szerint ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi ügyekben:

  1. Telepengedélyezési eljárás
  2. Üzlet működési engedélyezése
  3. Fakivágási engedélyezés
  4. Zenés táncos, rendezvény engedélyezése
  5. Vízjogi engedélyezés
  6. Vásárok, piac engedélyezése

 

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

 

A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalban a Kormányrendelet szerinti bejelentés fogadására a bejelentes@kerecsend.hue-mail-cím szolgál.

 

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

 

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

 

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

 

A rendeletben foglaltak alól kivételt képez – így ezen eljárásokra a fenti egyszerűsített eljárás nem vonatkozik – különösen:

·        anyakönyvi engedélyezés,

·        kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások,

·        veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése,

·        védett állat és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárás,

·        gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, engedélyezések,

·        szabálysértési eljárás,

·        választási eljárás, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárás,

·        adóeljárás,

·        menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárás,

·        azok az ügyek, amelyekben a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,

·        a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek.

 

Kerecsend, 2020. május 19.

                                                                                                                 Kiss Sándor

                                                                                                             címzetes főjegyző

 


AgriaNet.hu - weblapkészítés, online marketing, design